Trygghet och trivsel

Vårt mål är att alla barn i förskolan ska känna sig trygga och trivas och uppleva att förskolan ger utrymme för att få vara sig själv tillsammans med andra.

Vi bjuder in barn, pedagoger och vårdnadshavare som lika viktiga delar i vår verksamhet. Våra värdeord är; världsmedborgare, kompetenta barn, grupplärande, undersökande och projekt. Dessa ord stödjer inflytande, delaktighet och demokrati för alla.

Uppstart

Under de två första veckorna på våra förskolor får barn och vårdnadshavare en introduktion i förskolans verksamhet. Inför höstterminens start bjuder vi in alla nya vårdnadshavare till ett informationsmöte med pedagoger.
Vi möter vårdnadshavare och barn under två veckors inskolning där vi skapar relationer med varandra och fokuserar på positiva möten. Uppstarten utvärderas av vårdnadshavare och pedagoger vid ett uppstartssamtal efter cirka en månad.

Utvecklingssamtal

På våren välkomnar vi vårdnadshavare och barn till ett utvecklingssamtal kring just ditt barns utveckling och lärande. Inför samtalet får ni frågor som ett underlag till en gemensam reflektion över hur vår verksamhet stödjer ditt barns lust och nyfikenhet. Vi visar bilder eller film från aktuella projekt som ditt barn är delaktig i.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan upprättar årligen en plan för arbetet med likabehandling där fokus ligger på att främja alla barns lika rätt att bli sedda och hörda. Våra förskolor ser till att barn, vårdnadshavare och pedagoger ständigt står i dialog kring planen. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling.

Önskar ni ta del av vår likabehandlingsplan kan ni vända er till förskolechef Marie Petersson på 042-103740 eller skicka mejl till marie.petersson2@helsingborg.se