Om oss

På våra förskolor vill vi bidra till att skapa ett samhälle med människor som tar plats och vet att de är viktiga, som vågar synas och höras i olika sammanhang på ett positivt sätt.

Vi ska bidra med möjligheter så att barnen kan bli demokratiska världsmedborgare, de medmänniskor som vi vill leva med i framtiden i Helsingborg, i Sverige, i världen.

Våga språnget – vinn världen!

På våra förskolor har vi fokus på den unga människan, ditt barn. Detta är en plats för ditt barn att våga. Våga leka och fantisera. Våga göra misstag och prova nytt. Våga testa olika roller i små och stora sammanhang, med fler kamrater och fler vuxna.

På våra förskolor provar vi saker tillsammans så att varje barn vågar ta steget ut i världen, i ett större sammanhang. När barnen får visa för världen vad de gör och tänker, blir barnen synliggjorda – inför varandra, pedagogerna och föräldrarna. När barnen ser att deras röster blir hörda och att deras röster leder till nya tankar hos andra, lär de sig att de har en viktig röst och att de får vara med och påverka – nu och i framtiden.

Våga språnget – vinn världen!
När jag blir sedd och hörd blir jag trygg.
När jag är trygg, vågar och kan jag se andra.
När jag är tillsammans med andra,
tar jag ansvar och känner mig delaktig.
När jag är delaktig, känner jag lust och glädje.
Då lär jag mig för livet!
S:t Jörgens förskolors vision och värdegrund

Pedagogiska ställningstagande

Genom att vi arbetar i projekt där barnens frågor och hypoteser är i fokus, undersöker vi tillsammans och skapar förutsättningar för ett grupplärande där kompetenta barn tillsammans med kompetenta vuxna utvecklas och utmanas. Genom projekten visar vi att vi lär på olika sätt, med olika språk och att det finns ett värde i att vara många! Genom att låta våra barn och deras projekt ta  plats inte enbart på den egna förskolan utan även i staden och genom att nätverka och berätta om våra projekt ger vi barnen möjligheter att vara världsmedborgare.