Du som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare på vår förskola har du möjlighet till inflytande på många olika sätt. Vi ser barnet, föräldrar, vårdnadshavare,familjen och pedagogerna som lika viktiga delar i vår verksamhet.

Vi försöker att skapa olika mötesplatser och tillfällen för att tillsammans med dig följa upp hur ditt barn trivs och vad ditt barn upplever på förskolan. Tillsammans är vi betydelsefulla!

Vårt mål med att skapa delaktighet är att se varje vårdnadshavare som en tillgång, både för ditt eget barns utveckling som för verksamhetens utveckling. Vi bjuder tidigt in till positiva möten och nära dialog.

Vi arbetar för att utveckla bra förutsättningar för ett aktivt föräldrainflytande. Vi bjuder in till uppstartssamtal, förskolemöte, forum för samråd, utvecklingssamtal och drop-in med olika fokus.

Vi informerar om ditt barn vid hämtning och lämning, genom pedagogisk dokumentation, i månadsbrev och på vår digitala lärplattform Unikum.